மண்டல அளவிலான கால்பந்து போட்டியில் ரோசரி மெட்ரிக் பெண்கள் பள்ளி கால்பந்து அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

பதினான்கு வயதுக்குட்பட்ட பள்ளி மாணவிகளுக்கான சென்னை மண்டல பள்ளிகளுக்கு இடையேயான கால்பந்து போட்டியில் சாந்தோம் ரோசரி மெட்ரிக் பெண்கள் பள்ளி கால்பந்து…

Verified by ExactMetrics