சிஐடி காலனி குடியிருப்போர் நலச் சங்கத்திற்கு புதிய குழு.

சிஐடி காலனி குடியிருப்போர் நலச் சங்கத்தில் புதிய அணி. இந்த அணியின் உறுப்பினர்கள் செப்டம்பர் 24, 2023 அன்று நடைபெற்ற ஏஜிஎம்மில்…

சிஐடி காலனி குடியிருப்போர் நலச் சங்கம் சார்பில் செப்டம்பர் 18ல் இலவச மருத்துவ முகாம்.

சிஐடி காலனி குடியிருப்போர் நலச் சங்கம் செப்டம்பர் 18 ஆம் தேதி செயின்ட் இசபெல் மருத்துவமனையுடன் இணைந்து சிஐடி காலனி குடியிருப்பாளர்களுக்கு…

சிஐடி காலனி குடியிருப்போர் நலச் சங்கம் அதன் புதிய உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்துள்ளது.

சிஐடி காலனி குடியிருப்போர் நலச் சங்கம், ஜூன் 11 அன்று நடைபெற்ற அதன் வருடாந்திர பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில், அதன் காலனியின் விவகாரங்களை…

Verified by ExactMetrics