பள்ளிகள் திறந்த முதல் நாளில் பள்ளி வளாகத்தில் மரம் நட்ட மாணவர்கள்

ஆர்.ஏ .புரம் மந்தைவெளி எம்.ஆர்.டி.எஸ் எதிரே உள்ள சென்னை உயர்நிலைப்பள்ளி செப்டம்பர் 1ம் தேதி ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு…

Verified by ExactMetrics