செயின்ட் பீட்ஸ் பள்ளி வளாகத்தில் இந்த வார இறுதியில், பள்ளிகளுக்கிடையேயான கேரம் போட்டி.

பள்ளிகளுக்கிடையேயான கேரம் போட்டி இன்று காலை சாந்தோம் செயின்ட் பீட்ஸ் ஆங்கிலோ இந்தியன் மேல்நிலைப்பள்ளியில் தொடங்குகிறது. சென்னை மாவட்ட கேரம் அசோசியேஷன்…

Verified by ExactMetrics