செயின்ட் தாமஸ் இலவச ஆரம்பப் பள்ளியில் 1984ல் படித்த மாணவர்களின் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி

சாந்தோமில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் இலவச ஆரம்பப் பள்ளியின் 1984 பேட்ச் மாணவர்கள் மே 29, ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று பள்ளி வளாகத்தில்…

Verified by ExactMetrics