அனைத்து தேவாலயங்களிலும் கிறிஸ்துமஸ் நள்ளிரவு புனித ஆராதனைகள்.

அருகிலுள்ள அனைத்து தேவாலயங்களிலும் டிசம்பர் 24, ஞாயிற்றுக்கிழமை தாமதமாகத் தொடங்கும் நள்ளிரவு கிறிஸ்துமஸ் சேவைகள் உள்ளன. சாந்தோம், செயின்ட் தாமஸ் கதீட்ரலில்,…

செயின்ட் தாமஸ் கதீட்ரல் சமூகம் ஜூன் மாதத்தில் வெகுஜன திருமணத்தை நடத்துகிறது.

சாந்தோமில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் கதீட்ரலில் உள்ள சமூகம் செயின்ட் தாமஸின் தியாகத்தின் 1950 வது ஆண்டைக் குறிக்கும் ஒரு பெரிய…

சென்னை மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைப்பதால் சாந்தோம் கதீட்ரலில் ஏற்படும் விளைவுகளை சென்னை மெட்ரோ ஆய்வு செய்ததா?

சாந்தோமில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் கதீட்ரலில் உள்ள பாதிரியார்களுக்கு, இந்த பகுதியில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் பாதை அமைக்கும் பணி தொடங்கும்…

குருத்தோலை ஞாயிறு ஊர்வலத்தில் பங்கேற்க ஒன்றிணைந்த மூன்று தேவாலயங்கள்.

தேவாலயங்களில் இன்று குருத்தோலை ஞாயிறு அனுசரிக்கப்படுகின்றன – புனித வாரத்தின் ஆரம்பம், தவக்காலத்தின் இறுதிக் கட்டம், பிரதிபலிப்பு, மனந்திரும்புதல் மற்றும் தொண்டுக்கான…

தேவாலயத்தின் குடும்பங்களுக்கு அன்னை மரியாவுக்கு வழங்கப்பட்ட புடவை பரிசு.

சாந்தோமில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் கதீட்ரலின் ஒரு பகுதியில் இருக்கும் கொட்டகையில் அன்னை மரியாவின் சிலையை தாங்கிய தேர் நிற்கிறது. சமீப…

Verified by ExactMetrics