குருத்தோலை ஞாயிறு ஊர்வலத்தில் பங்கேற்க ஒன்றிணைந்த மூன்று தேவாலயங்கள்.

தேவாலயங்களில் இன்று குருத்தோலை ஞாயிறு அனுசரிக்கப்படுகின்றன – புனித வாரத்தின் ஆரம்பம், தவக்காலத்தின் இறுதிக் கட்டம், பிரதிபலிப்பு, மனந்திரும்புதல் மற்றும் தொண்டுக்கான நேரம். இயேசுவின் சோதனை, துன்பம் மற்றும் மரணத்திற்கு வழிவகுத்த நிகழ்வுகளை நினைவுபடுத்தும் வாரம் இது.

குருத்தோலை ஞாயிறு எருசலேம் நகரத்திற்குள் இயேசுவின் நுழைவை நினைவுபடுத்துகிறது. மேலும் அனைத்து தேவாலயங்களிலும், பாதிரியார்கள் மற்றும் பாமர மக்கள் தங்கள் தேவாலயங்களுக்கு ஊர்வலமாக ஓலைகளை எடுத்துச் செல்வதுடன் இது அனுசரிக்கப்படுகிறது.

சாந்தோமில் இன்றைய குருத்தோலை ஞாயிறு ஊர்வலம் சற்று வித்தியாசமாக இருந்தது.

இந்தப் பகுதியிலுள்ள கத்தோலிக்க மற்றும் ப்ராட்டஸ்டன்டை சேர்ந்த மூன்று தேவாலயங்களின் பாதிரியார்கள், கன்னியாஸ்திரிகள் மற்றும் பாமர மக்கள், ஞாயிறு ஆராதனைக்காக தங்கள் தேவாலயங்களுக்குச் செல்வதற்கு முன்பு இந்த ஊர்வலத்தில் ஒன்றாக வந்தனர்.

ஒன்றாகச் சேர்ந்த தேவாலயங்கள் – செயின்ட் தாமஸ் கதீட்ரல், சிஎஸ்ஐ செயின்ட் தாமஸ் ஆங்கில தேவாலயம், சிஎஸ்ஐ செயின்ட் தாமஸ் தமிழ் தேவாலயம் – அனைத்தும் சாந்தோம் நெடுஞ்சாலையில் அமைந்துள்ளன.

இது சமீப வருடங்களில் தேவாலயங்கள் மேற்கொண்ட எக்குமெனிகல் முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும், இருப்பினும் இந்த முயற்சிகள் குறைவாகவே இருந்தன மற்றும் வழக்கமானவையும் அல்ல.

செயின்ட் தாமஸ் பேராலயத்தின் பாதிரியார் ஏ அருள்ராஜ் கூறுகையில், கடந்த காலங்களில் இதுபோன்ற கூட்டு ஆராதனைகள் நடத்தப்பட்டாலும், இடையில் ஒரு இடைவெளி ஏற்பட்டதாகவும், இதன் காரணமாக மூன்று தேவாலயங்களும் குருத்தோலை ஞாயிறுக்கு ஒன்றாக வர முடிவு செய்ததாகவும் கூறினார்.

Verified by ExactMetrics