இந்த தேவாலயக் குழு, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தள்ளுவண்டியை நன்கொடையாக வழங்குகிறது.

கிறிஸ்தவர்களுக்கான தவக்காலம், தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கிறது, பிரார்த்தனை, தவம் மற்றும் தொண்டு செய்வதற்கான நேரம் இது . இந்த உணர்வைக் கடைப்பிடிக்கும்…