ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில் பற்றிய விளக்கப் பேச்சு.

‘ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில் பற்றிய விளக்கப் பேச்சு’. ஆர் ஏ புரம் எம்ஜிஆர் ஜானகி கல்லூரியில் உள்ள மண்டபத்தில் மே 31…

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பற்றிய விளக்கப் புத்தகம்: வரலாறு, கோவில்கள், கலைகள் மற்றும் பல

வரலாற்றாசிரியர் டாக்டர் சித்ரா மாதவன் தொகுத்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் குறித்த புத்தகம் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டு உள்ளூர் கடைகளில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. பழங்கால கோவில்களின்…