தமிழகத்தின் பழமையான கோவில்கள் பற்றிய உரை: செப்டம்பர் 30

இந்த வார இறுதியில் தத்வலோகாவால் டாக்டர் சித்ரா மாதவனின் (வரலாற்றாசிரியர் மற்றும் எழுத்தாளர்) விளக்கப்பட விரிவுரை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ‘தமிழ்நாட்டின் பழங்காலக்…

ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில் பற்றிய விளக்கப் பேச்சு.

‘ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில் பற்றிய விளக்கப் பேச்சு’. ஆர் ஏ புரம் எம்ஜிஆர் ஜானகி கல்லூரியில் உள்ள மண்டபத்தில் மே 31…

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் பற்றிய விளக்கப் புத்தகம்: வரலாறு, கோவில்கள், கலைகள் மற்றும் பல

வரலாற்றாசிரியர் டாக்டர் சித்ரா மாதவன் தொகுத்த ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் குறித்த புத்தகம் சமீபத்தில் வெளியிடப்பட்டு உள்ளூர் கடைகளில் விற்பனைக்கு வந்துள்ளது. பழங்கால கோவில்களின்…

Verified by ExactMetrics