மயிலாப்பூர் கோவிலில் தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கத்தின் நவராத்திரி நிகழ்ச்சிகள்

மயிலாப்பூர் ஸ்ரீ ஆதிகேசவப் பெருமாள் கோயிலில் நவராத்திரி மஹோத்ஸவம் அக்டோபர் 4ம் தேதி வரை தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது.…

தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கம் ஏழை மாணவர்களின் கல்விக்காக நிதி வழங்குகிறது

தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கத்தின் மயிலாப்பூர் பிரிவு பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவிகளை வழங்கியுள்ளது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு மயிலாப்பூர் பிரிவு…