தமிழ்நாடு பிராமின் அசோஸியேஷன் தீபாவளிக்கு ஏழைகளுக்கு ஆடைகளை வழங்கினர்.

தமிழ்நாடு பிராமணர் சங்கத்தின் மயிலாப்பூர் பிரிவு பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த குடும்பங்களுக்கு அக்டோபர் 22 அன்று புத்தாடைகளை வழங்கியது. இந்நிகழ்ச்சியில், தம்பிராஸின் மயிலாப்பூர்…

மயிலாப்பூர்வாசிகள் பலர் தீபாவளிக்கு வீட்டில் இனிப்புகள் செய்வதை நிறுத்திவிட்டனர். அவர்கள் அதை ஒரு கவுண்டரில் வாங்குகிறார்கள்.

இந்த வார இறுதியில் உள்ளூர் இனிப்பு கடையிலோ அல்லது மயிலாப்பூரில் உள்ள சில சிறந்த உணவுகளுக்கு பெயர் பெற்ற உணவகத்திலோ கூட்டத்தைப்…