ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில்: பன்னிரு திருமுறை திருவிழாவின் உச்சக்கட்டத்தை குறிக்கும் வகையில் ‘நால்வரின்’ பிரமாண்ட அலங்காரம்

ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் பிரதோஷ மாலையில் தொடங்கி 12 நாட்கள் பன்னிரு திருமுறை திருவிழா நடைபெற்றது. இவ்விழாவில் புகழ்பெற்ற நான்கு சைவ…

Verified by ExactMetrics