மயிலாப்பூரில் உள்ள ஜெயின் சமூகத்தினர் பகவான் மகாவீரரின் 2622வது ஜென்ம கல்யாணக் மஹோத்ஸவை கொண்டாடுகின்றனர்.

மயிலாப்பூரில் உள்ள ஜெயின் சமூகத்தினர் ஒன்று கூடி பகவான் மகாவீரின் 2622வது ஜென்ம கல்யாணக் மஹோத்ஸவைக் கொண்டாடுகின்றனர். இந்நிகழ்ச்சி மயிலாப்பூர் பஜார்…

Verified by ExactMetrics