ஆர்.ஏ.புரத்தில் குழந்தைகளுக்கான பயிற்சி பட்டறை வகுப்புகள்

ஆர்.ஏ.புரத்தில் பால வித்யா குழந்தைகளுக்கான கோடைகால பயிற்சி வகுப்புகளை நடத்துகிறது. இது கலை, நடனம், நடிப்பு மற்றும் பலவற்றை உள்ளடக்கிய “புராணங்களில்…

Verified by ExactMetrics