வடக்கு மாட வீதியில் புதிய டயகனாஸ்டிக்ஸ் ஆய்வகம் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

வேளச்சேரியைச் சேர்ந்த பல் மருத்துவர் டாக்டர் கீர்த்தனா, மயிலாப்பூர் வடக்கு மாட வீதியில் மருத்துவ டயகனாஸ்டிக்ஸ் ஆய்வகத்தை திறந்துள்ளார். இது அப்பல்லோ…

Verified by ExactMetrics