ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மாணவர்கள் இல்லம் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் பழங்குடியினருக்கு குடிசைகளை கட்டியுள்ளது.

மயிலாப்பூரில் உள்ள ராமகிருஷ்ணா மிஷன் மாணவர்கள் இல்லம், 40 இருளர் பழங்குடியினக் குடும்பங்களுக்கு (மறுவாழ்வுத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக) குடிசைகளையும், செங்கல்பட்டு…

Verified by ExactMetrics