கதீட்ரல் பாரிஷனர்களுக்காக சாந்தோம் பகுதியில் பொது இடங்களில் கரோல்களை பாடிய குழுவினர்

சாந்தோம் கதீட்ரலின் கரோல் பாடும் குழு, கடந்த வார இறுதியில் மூன்று மூடுபனி மாலைகளில், இந்த பகுதியில் பல இடங்களில் கிறிஸ்துமஸ்…

Verified by ExactMetrics