பாரதிய வித்யா பவனில் கலை, கணினி அடிப்படை வகுப்புகள் தொடக்கம்

மயிலாப்பூரில் உள்ள பாரதிய வித்யா பவன் மூலம் நடத்தப்படும் பல்வேறு வகுப்புகள் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டு அனைத்தும் இப்போது இந்த வளாகத்தில் நடத்தப்படுகின்றன.…

Verified by ExactMetrics