பெரிய பார்சல் முன்பதிவுகளை இந்தியா போஸ்ட் தொடங்கியுள்ளது. மயிலாப்பூர் தபால் நிலையம் இந்தச் சேவையை வழங்குகிறது

இந்திய தபால் துறை தனது பார்சல் சேவையை தொடங்கியுள்ளது, இது இந்திய ரயில்வேயுடன் இணைந்து கையாளப்படுகிறது. இந்த சேவை மயிலாப்பூர் தபால்…

இந்தியா போஸ்ட் பெரிய அளவிலான பார்சல் சேவையை தொடங்க உள்ளது. மயிலாப்பூர் தபால் அலுவலகம் இந்த சேவையை வழங்கவுள்ளது.

35 கிலோகிராம் மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட எடையுள்ள சரக்குகளை அனுப்புவதற்காக, இந்திய அஞ்சல் மற்றும் இந்திய ரயில்வே சேர்ந்து கூட்டாக பார்சல்…