பிரசன்ன ராமசாமியின் நாடகப் பயிற்சி பட்டறை மே மாத இறுதியில். இப்போதே பதிவு செய்யுங்கள்.

பிரபல நாடகக் கலைஞர் பிரசன்ன ராமசாமி தனது இரண்டாவது நாடகப் பட்டறையை மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் நடத்துகிறார். சென்னை ஆர்ட்…

தமிழில் பிரசன்ன ராமசாமியின் புதிய நாடகம் ஜனவரி 7 மற்றும் 8 தேதிகளில் ஆழ்வார்பேட்டை அரங்கில் அரங்கேறுகிறது.

‘68,85,45 + 12 லட்சம்’ பிரபல நாடக கலைஞர் பிரசன்ன ராமசாமியின் புதிய தமிழ் நாடகம் இதுவாகும். இது ஜனவரி 7ம்…

Verified by ExactMetrics