பி.எஸ்.உயர்நிலைப் பள்ளி (வடக்கு) 1973ம் ஆண்டு எஸ்எஸ்எல்சி பேட்ச் இன்று சந்திப்பு: பொன்விழாவை கொண்டாடுகிறது

பி.எஸ். உயர்நிலைப் பள்ளியின் (வடக்கு) 1973ம் ஆண்டு எஸ்எஸ்எல்சி பேட்ச், 50 வது ஆண்டை கொண்டாடுகிறது.. பிப்ரவரி 16 ஆம் தேதி,…

பி.எஸ். உயர்நிலைப் பள்ளியில்(வடக்கு) 1971ல் பயின்ற முன்னாள் மாணவர்களின் பொன்விழா கொண்டாட்டம்.

பி.எஸ். உயர்நிலைப் பள்ளியில்(வடக்கு) 1971ல் எஸ்.எஸ்.எல்.சி பயின்ற மாணவர்கள் சார்பாக, 2021ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 28ஆம் தேதி பொன்விழா கொண்டாடப்பட்டது. இது…