பள்ளி ஆண்டு விழாவில் ‘இன்க்ரெடிபிள் இந்தியா’வை காட்சிப்படுத்திய ஆரம்ப பள்ளி மாணவர்கள்

பி.எஸ். சீனியர் பள்ளியின் ஆரம்பப் பிரிவு மாணவர்கள் ஜனவரி 28 அன்று ‘ரெஸ்ப்ளெண்டன்ட் எக்ஸ்ட்ராவாகன்சா’ விழாவை கொண்டாடினர். இந்த விழா பள்ளி…

பி.எஸ். சீனியர் பள்ளியில் நடைபெற்ற சிபிஎஸ்இ ஆசிரியர்களுக்கான வடிவமைப்பு சிந்தனை மற்றும் புதுமை பற்றிய பயிலரங்கம்.

வடிவமைப்பு சிந்தனை மற்றும் புத்தாக்கம் குறித்த ஒரு நாள் பயிலரங்கம், இந்திய அரசின் கல்வி அமைச்சகம், புதுதில்லி, சிபிஎஸ்இ உடன் இணைந்து…

பி எஸ் சீனியர் பள்ளியின் முன்னாள் உடற்கல்வி ஆசிரியர் வி. தினகரன் காலமானார்.

மயிலாப்பூர் அலமேலுமங்காபுரத்தில் உள்ள பி எஸ் சீனியர் பள்ளியின் முன்னாள் உடற்கல்வி ஆசிரியர் வி.தினகரன் கடந்த ஏப்ரல் 14ம் தேதி காலமானார்.…