மெரினா பகுதியில் சென்னை மெட்ரோ வேலைக்காக பெரிய அளவிலான இடங்களில் தடுப்புகள் அமைப்பு

மெரினா சர்வீஸ் சாலையின் மேற்கு பகுதியிலும், நடைபாதை ஓரத்திலும், சென்னை மெட்ரோ திட்ட ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் முழுவதுமாக தடுப்புகளை அமைக்கத் தொடங்கியுள்ளனர்.…