புனித சூசையப்பர் ஆரம்ப பள்ளியில் ஆண்டு விழா

மயிலாப்பூர் சாந்தோம் நெடுஞ்சாலையில் அமைந்திருக்கும் புனித சூசையப்பர் ஆரம்ப பள்ளியின் 135 வது ஆண்டு விழா மற்றும் 2024 ஆண்டில் பணி…

Verified by ExactMetrics