சென்னை மெட்ரோ வாரன் சாலையில் பேருந்து நிழற்குடை அமைத்துள்ளது.

ராமசாமி அடுக்குமாடி குடியிருப்புக்கு எதிரே வாரன் சாலையில் எம்டிசி பேருந்து நிழற்குடை அமைக்கப்பட்டது. சென்னை மெட்ரோ பணியால் மாற்றுப்பாதையாக உருவாக்கப்பட்ட இந்த…

பேருந்து நிறுத்தங்களில் தங்குமிடங்களுக்கான பயணிகளின் வேண்டுகோளுக்கு சென்னை மெட்ரோ இறுதியாக பதிலளித்துள்ளது.

கடந்த ஐந்து மாதங்களுக்கு முன்பு மெட்ரோ ரயில் பாதை பணியின் காரணமாக பேருந்துகள் மாற்றுப்பாதையில் திருப்பிவிடப்பட்டது. எம்டிசி பேருந்து நிறுத்தங்களில் பேருந்து…

Verified by ExactMetrics