பொங்கல் சிறப்பு பரிசு பொருட்கள் வாங்க குவிந்த மக்கள் கூட்டம். எங்கு தெரியுமா?

தமிழக அரசின் பொங்கல் சிறப்பு பரிசு பொருட்கள் மயிலாப்பூர் பகுதியில் பெரும்பாலான இடங்களில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பொங்கல் சிறப்பு பரிசு பொருட்களை…

Verified by ExactMetrics