மயிலாப்பூர் பைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் ‘மத்தவிலாச பிரஹசனம்’, தமிழில் சமஸ்கிருத நாடகம் : ஆகஸ்ட் 12

“மத்தவிலாச பிரஹசனம்” சமஸ்கிருத நாடகம் இப்போது தமிழில் வழங்கப்படுகிறது. கி.பி 7 ஆம் நூற்றாண்டில் பல்லவ மன்னன் மகேந்திரவர்மனால் எழுதப்பட்டதாக நம்பப்படுகிறது.…

Verified by ExactMetrics