மந்தைவெளிப்பாக்கத்தில் ஸ்போக்கன் ஹிந்தி வகுப்புகள். ஜூன் 10 முதல்.

மந்தைவெளிப்பாக்கத்தில் உள்ள தி கல்யாண நகர் சங்கத்தில் ஸ்போக்கன் ஹிந்தி வகுப்புகள் நடைபெற உள்ளன. ஜூன் 10ல் துவங்கி, வார இறுதி…

மந்தைவெளிப்பாக்கத்தில் தடுப்பூசி முகாம்

மந்தைவெளிப்பாக்கத்தில் உள்ள கல்யாண் நகர் சங்க வளாகத்தில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்றது. அரசு மருத்துவ ஊழியர்கள் கோவாக்சின்…

Verified by ExactMetrics