ஆர்.ஏ.புரத்தில் மாண்டிசோரி பிரைமரி ஆசிரியர் பயிற்சி வகுப்பு: சேர்க்கை தொடக்கம்.

26வது ஆண்டைக் கொண்டாடும் இந்திய மாண்டிசோரி பயிற்சிப் படிப்புகளில், 52வது மாண்டிசோரி பிரைமரி ஆசிரியர் பயிற்சிப் படிப்புக்கான சேர்க்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த…

மாண்டிசோரி பிரைமரி ஆசிரியர் பயிற்சி படிப்புக்கான சேர்க்கை தொடக்கம்.

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள இந்திய மாண்டிசோரி மையம், அதன் அடுத்த படிப்பிற்கான 51வது மாண்டிசோரி பிரைமரி ஆசிரியர் பயிற்சிக்கான சேர்க்கையை தொடங்கியுள்ளது. இந்த…

Verified by ExactMetrics