செட்டிநாடு வித்யாஷ்ரம் பள்ளி வளாகத்தில் நடைபெற்ற பள்ளிகளுக்கு இடையேயான ‘மைத்ரி’ கலாச்சார விழா.

தொற்றுநோய் காரணமாக இரண்டாண்டு இடைவெளிக்குப் பிறகு, ‘மைத்ரி’எனப்படும் பள்ளிகளுக்கிடையேயான கலாச்சார விழாவில் பல நகரப் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் தங்கள் திறமைகளை…

Verified by ExactMetrics