ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் மெரினாவில் இலவச WIFI வசதி தொடக்கம்.

சென்னை மாநகராட்சியில் தற்போது ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் இலவச WIFI சேவையை தொடங்கியுள்ளது. மெரினா கடற்கரை காந்திசிலை மற்றும் கலங்கரை…