அமைச்சர் தலைமையிலான ஆஸ்திரேலிய குழுவினர்ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோவிலை சுற்றி பார்த்தனர்

வரலாற்றாசிரியர் வி.ஸ்ரீராம் நடத்திய சுற்றுப்பயணத்தில் ஆஸ்திரேலிய குழு ஒன்று ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலையும் அதன் வரலாற்றையும் உணர்வு மிக்க நெருக்கமாக பார்த்தும்…

Verified by ExactMetrics