ராணி மேரி கல்லூரியின் 108வது ஆண்டு விழா; ஊழியர்கள் மற்றும் ‘பழைய’ மாணவர்கள் சேர்ந்து ஜூலை 14ல் நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு.

மயிலாப்பூரில் உள்ள இந்த தன்னாட்சிக் கல்லூரியின் 108வது ஆண்டை கொண்டாடும் வகையில் ராணி மேரி கல்லூரியின், ஊழியர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள்…

Verified by ExactMetrics