ராணி மேரி கல்லூரியின்109 ஆண்டை குறிக்கும் வகையில், எளிமையான நிகழ்வை நடத்திய ஊழியர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள்.

ராணி மேரி கல்லூரியின் 109 ஆண்டுகளை குறிக்கும் ஒரு சிறிய நிகழ்வை ஜூலை 14, வெள்ளிக்கிழமை அன்று ராணி மேரி கல்லூரியின்…

ராணி மேரி கல்லூரியின் நிறுவனப் பேராசிரியரின் உறவுகள் கல்லூரி வளாகத்திற்கு வருகை

ராணி மேரி கல்லூரி (QMC), மயிலாப்பூரில் ஒரு வண்ணமயமான வரலாற்றைக் கொண்டுள்ளது, எனவே, அந்த வரலாற்றில் பங்களித்த நபர்களுடன் தொடர்பு கொண்ட…

Verified by ExactMetrics