ராமகிருஷ்ண மிஷன் மாணவர் இல்லத்தில் இலவச டேலி(tally) படிப்பு

மயிலாப்பூரில் உள்ள ராமகிருஷ்ண மிஷன் மாணவர் இல்லம், HCL அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து மே 11 முதல் இலவச, ஆன்லைன் டேலி அத்தியாவசியமான…