புனித லாசரஸ் பெருவிழா : ஜனவரி 19 முதல் 29 வரை.

புனித லாசரஸ் பெருவிழாவின் 441வது ஆண்டு கொண்டாட்டம் ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள அவர் லேடி ஆஃப் கைடன்ஸ் தேவாலயத்தில் ஜனவரி 19 முதல்…

லாசரஸ் தேவாலயத்தில் நடைபெற்ற சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம்

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள லாசரஸ் தேவாலயத்தின் பள்ளி வளாகத்தில் சிறப்பு தடுப்பூசி முகாம் இன்று நடைபெற்றது. சில நாட்களுக்கு முன் இங்கு வந்திருந்த…