ஏழை மாணவர்களுக்கு காலை உணவு. லேடி சிவசாமி ஐயர் பள்ளியில் புதிய திட்டம் தொடங்கப்பட்டது

மயிலாப்பூர் லேடி சிவசாமி ஐயர் பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் ஜூலை 15-ம் தேதி ‘மாணவர்களுக்கு இலவச காலை உணவு’ திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.…

Verified by ExactMetrics