ஸ்ருதி கேந்திரா டிரஸ்ட் மயிலாப்பூர் பள்ளியில் இந்தியாவின் பாரம்பரியத்தில் கவனம் செலுத்தும் போட்டிகளை நடத்துகிறது.

ஸ்ருதி கேந்திரா அறக்கட்டளை, சுவாமி மோக்ஷா வித்யானந்த சரஸ்வதியால் நிறுவப்பட்ட ஒரு இலாப நோக்கற்ற தொண்டு நிறுவனம், நவம்பர் 2022 முதல்…

பள்ளி மாணவர்களின் மனநலம் குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி

உலக மனநல தினத்தை முன்னிட்டு அக்டோபர் 10-ம் தேதி மயிலாப்பூரில் மனநலம் குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடையே ஏற்படுத்த விழிப்புணர்வு நடைபயணம் நடத்தப்பட்டது.…

Verified by ExactMetrics