தேர்தல் 2021: பெரும்பாலான வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்குப்பதிவு தொடங்குவதில் தாமதம்

காலை 7 மணி முதல் காலை 8.30 மணி வரை நாங்கள் பார்வையிட்ட அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும் குறிப்பிட்ட அளவிலான மக்கள்…