தெருக்கள், சாலைகளை சுத்தம் செய்யும் பெண் ஊழியர்களுக்கு கவுன்சிலர் புடவைகளை பரிசாக வழங்கினார்

உலகம் முழுவதும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மே 1 தொழிலாளர் தினமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது. உர்பேசர் சுமீத் ஊழியர்களின் சேவையைப் பாராட்டும் விதமாக, தெருக்களிலும்,…

Verified by ExactMetrics