வித்யா மந்திர் பள்ளியில் 1998 ஆம் ஆண்டு பேட்சின் வெள்ளி விழா – ரீயூனியன்

1998 ஆம் ஆண்டு வித்யா மந்திர் பள்ளியில் பயின்ற மாணவர்களின் 25வது ஆண்டு – வெள்ளி விழா – ரீயூனியன் கொண்டாட்டங்கள்…

டம்மீஸ் டிராமா நாடகக் குழுவின் வெள்ளி விழா: நாரத கான சபாவில் 10 நாட்களுக்கு மாலையில் தொடர் நாடக நிகழ்ச்சிகள்

முன்னணி நாடக நிறுவனமான டம்மீஸ் டிராமா தனது வெள்ளி விழாவின் இறுதிக் கட்டத்தை ஆழ்வார்பேட்டை டிடிகே சாலையில் உள்ள நாரத கான…

Verified by ExactMetrics