டம்மீஸ் டிராமா நாடகக் குழுவின் வெள்ளி விழா: நாரத கான சபாவில் 10 நாட்களுக்கு மாலையில் தொடர் நாடக நிகழ்ச்சிகள்

முன்னணி நாடக நிறுவனமான டம்மீஸ் டிராமா தனது வெள்ளி விழாவின் இறுதிக் கட்டத்தை ஆழ்வார்பேட்டை டிடிகே சாலையில் உள்ள நாரத கான சபாவில் தொடர் நாடக நிகழ்ச்சிகளுடன் கொண்டாடுகிறது.

அவர்களின் பிரபலமான நாடகங்களான பயணம், அதிதி மற்றும் வினோதய சித்தம் ஆகிய நாடகங்கள் ஆகஸ்ட் 18 முதல் அரங்கேற்றப்படவுள்ளது.

ஆகஸ்ட் 23 முதல் 27 வரை, புதிய நாடகம் நடத்தப்பட உள்ளது; இது ஒரு தமிழ் இசை நாடகம் மற்றும் ‘நின்னை சரணடைந்தேன்’ (புதிய நாடகத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் இங்கே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது)

நாடகங்கள் இலவசம் மற்றும் அனைவரும் வரலாம்.

Verified by ExactMetrics