பாரதிய வித்யா பவனில் ஸ்ரீராமநவமி நிகழ்ச்சிகள். ஏப்ரல் 15 முதல் 17 வரை.

மயிலாப்பூரில் உள்ள பாரதிய வித்யா பவன், அதன் பிரதான அரங்கத்தில் ஏப்ரல் 15 ஆம் தேதி தொடங்கி மூன்று நாட்களுக்கு “ஸ்ரீராமநவமி”…

ஸ்ரீராமநவமி இசைக் கச்சேரி தொடர்; ஆர்கே. சென்டரில். மார்ச் 29 முதல்.

ஆர்கே சென்டரின் மதுரத்வானி, இந்த வாரம் ஸ்ரீராமநவமி இசைக் கச்சேரியை நடத்துகிறது. அவை ஏப்ரல் 2ம் தேதி வரை நடைபெறும் கச்சேரி…

Verified by ExactMetrics