ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு வடக்கு மாட வீதியில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பொம்மைகள் விற்பனை தொடக்கம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு மயிலாப்பூர் வடக்கு மாட வீதியில் வியாபாரிகள் ஸ்டால் போட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உருவ பொம்மைகளை காட்சிப்படுத்தவும்,…

Verified by ExactMetrics