இந்த ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பம்சம் தொட்டில் வைபவம்.

மயிலாப்பூர் டாக்டர் ரங்கா சாலையில் உள்ள நந்தலாலா மையத்தில் புதன்கிழமை (செப்டம்பர் 6) காலை மற்றும் மாலை இரு வேளைகளிலும் ஸ்ரீ…

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு வடக்கு மாட வீதியில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பொம்மைகள் விற்பனை தொடக்கம்

ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு மயிலாப்பூர் வடக்கு மாட வீதியில் வியாபாரிகள் ஸ்டால் போட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உருவ பொம்மைகளை காட்சிப்படுத்தவும்,…

நந்தலாலாவில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி நிகழ்ச்சிகள்

மயிலாப்பூர் டாக்டர் ரங்கா சாலையில் உள்ள நந்தலாலா மையத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கான நிகழ்ச்சிகளின் அட்டவணை இது. செப்டம்பர் 5 –…

Verified by ExactMetrics