ஸ்ரீ மாதவப் பெருமாள் கோயில் திருப்பணி: பிப்ரவரி 1ல் பாலாலயம் நிகழ்ச்சி

ஸ்ரீ மாதவப் பெருமாள் கோயிலில் திருப்பணிகள் நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, பிப்ரவரி 1ம் தேதி காலை, பாலாலயம் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. பாலாலயம் நிகழ்ச்சி…

ஸ்ரீ மாதவப் பெருமாள் கோயிலின் ‘மீட்கப்பட்ட’ சொத்து நிலுவையில் உள்ளது.

ஸ்ரீ மாதவப் பெருமாள் கோயில் ஏறக்குறைய மூன்று தலைமுறைகளுக்குப் பிறகு, கச்சேரி சாலையின் கிழக்குப் பகுதியில் பிரபலமான டப்பா செட்டி கடைக்கு…