125வது ஆண்டில் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம்: மார்ச் 25 & 26ல் ஆன்மீக சொற்பொழிவுகள் மற்றும் ஹரிகதா நிகழ்ச்சி.

ஸ்ரீராமகிருஷ்ணரின் நேரடி சீடரும் சுவாமி விவேகானந்தரின் சகோதர சீடருமான சுவாமி ராமகிருஷ்ணானந்தா அவர்களால் 1897ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண மடம், சென்னையில்…

Verified by ExactMetrics