பி.எஸ்.உயர்நிலைப் பள்ளி (வடக்கு) 1973ம் ஆண்டு எஸ்எஸ்எல்சி பேட்ச் இன்று சந்திப்பு: பொன்விழாவை கொண்டாடுகிறது

பி.எஸ். உயர்நிலைப் பள்ளியின் (வடக்கு) 1973ம் ஆண்டு எஸ்எஸ்எல்சி பேட்ச், 50 வது ஆண்டை கொண்டாடுகிறது.. பிப்ரவரி 16 ஆம் தேதி,…