தற்கொலை செய்து கொண்ட ஒருவரை இழந்த மக்களுக்கு ஆதரவாக சேவையை தொடங்கும் SNEHA அமைப்பு.

ஆர்.ஏ புரத்தில் உள்ள SNEHA, தற்கொலை தடுப்பு சமூக அமைப்பானது, ஏப்ரல் 25 அன்று தற்கொலைக்குப் பிறகு ஆதரவு (SAS) என்ற…

உணர்ச்சிபூர்வமான உதவியை நாடும் நபர்களிடமிருந்து வரும் அழைப்புகளைக் கையாள தன்னார்வலர்களை தேடும் SNEHA .

SNEHA என்பது 35 ஆண்டு பழமையான அமைப்பாகும், இது துன்பம், மனச்சோர்வு மற்றும் அல்லது தற்கொலை.போன்றவற்றிற்கு நிபந்தனையற்ற உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவை வழங்குகிறது.…

Verified by ExactMetrics