உணர்ச்சிபூர்வமான உதவியை நாடும் நபர்களிடமிருந்து வரும் அழைப்புகளைக் கையாள தன்னார்வலர்களை தேடும் SNEHA .

SNEHA என்பது 35 ஆண்டு பழமையான அமைப்பாகும், இது துன்பம், மனச்சோர்வு மற்றும் அல்லது தற்கொலை.போன்றவற்றிற்கு நிபந்தனையற்ற உணர்ச்சிபூர்வமான ஆதரவை வழங்குகிறது.…

Verified by ExactMetrics