சி.பி.ராமசாமி ஐயர் அறக்கட்டளை, தமிழ்நாட்டிலிருந்து ‘Unsung Heroes’ பற்றிய 203 கதைகளைப் பகிர்ந்து கொள்கிறது; இப்போது ஆன்லைனில் வெளியிட்டுள்ளது.

ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள சி.பி.ராமசாமி ஐயர் அறக்கட்டளை, இந்தியாவின் 75 ஆண்டுகால வரலாற்றையும், அதன் மக்கள், கலாச்சாரம் மற்றும் சாதனைகளையும் கொண்டாடவும், நினைவுகூரவும்…

Verified by ExactMetrics